Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Абітурієнту

| Версія для друку |

Комп’ютерні спеціальності –  професії майбутнього!

ФАКУЛЬТЕТ  КОМП’ЮТЕРНИХ  НАУК

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

запрошує на навчання

(денна і заочна форми навчання

за держзамовленням та договірними умовами)

за напрямами підготовки:

 • Інформатика
 • Комп’ютерна інженерія
 • Програмна інженерія

Умови вступу

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

За всіма напрямами вступ здійснюється за рейтингом, який визначається як сума середнього балу документа про повну загальну середню освіту та балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з:

1.  Української мови та літератури (кількість балів не нижче 124).

2.  Математики  (профільний, кількість балів не нижче 140).

3. Фізики або Іноземної мови (за вибором абітурієнта, к-сть балів не нижче 124).

Випускники підготовчих курсів ЧНУ за результатами підсумкової атестації можуть отримати додатково до 20 балів.

 

  Освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст  і  магістр

Вступ здійснюється на спеціальності :

•  Інформатика

•  Комп’ютерні системи та мережі

•  Програмне забезпечення систем 

Конкурсний бал розраховується як сума вступного фахового випробування та середнього арифметичного усіх оцінок із додатка.

Для ОКР магістр, крім вступного фахового випробування, обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

Скорочений термін навчання

        Випускники коледжів, технікумів та інших навчальних закладів за спорідненими спеціальностями в разі успішного складання вступних випробувань можуть бути зараховані на навчання за скороченою формою (на третій курс) за результатами фахового іспиту (усно).

 


Навчаючись на ФКН, Ви досконало вивчите

 • мови програмування C, C++, C#, Java, Assembler та ін.;
 • архітектуру сучасних процесорів, комп’ютерів, комп’ютерних мереж і комплексів (кластерів);
 • технології програмування для операційних систем Windows, Linux, Android;
 • технології розробки програмних засобів і середовища програ­мування (Dot Net, Web–технології,  мова UML, C++Builder, Delphi, Microsoft Visual Studio, CASE–технології тощо);
 • системи керування базами даних Microsoft SQL Server, Oracle та ін.;
 • комп’ютерні системи з паралельною і розподіленою обробкою інформації, кластерні та cloud-системи;
 • фундаментальні та прикладні питання теорії керування, робототехніки і системного підходу до розробки засобів обчислювальної техніки.

 

Факультет комп’ютерних наук складається з трьох кафедр:

 1. 1.   Кафедра математичних проблем управління і кібернетики (напрям "Інформатика" та спеціальність  "Інформатика").
 2. 2.   Кафедра комп’ютерних систем та мереж (напрям "Комп’ютерна інженерія" та спеціальність "Комп’ютерні системи та мережі").
 3. 3.   Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем (напрям "Програмна інженерія" та спеціальність "Програмне забезпечення систем").

Випускники всіх напрямів і спеціальностей ФКН можуть працювати на посадах програміста, адміністратора комп’ютерних мереж, спеціаліста з інформаційних та автоматизованих систем, Web-технологій, систем штучного інтелекту та експертних систем, а також науковими співробітниками та викладачами вузів.

Висококваліфіковані викладачі, спеціалізовані гуртки, олімпіади, участь у вузівських і міжнародних конференціях та конкурсах дають студентам неоціненний досвід та широкий спектр знань у галузі програмування і комп’ютерних інформаційних технологій.

 

Традиції факультету комп’ютерних наук

Кожна з кафедр ФКН має свою історію, а найбільшим святом є День факультету.

Матеріальна база підготовки фахівців на факультеті комп’ютерних наук складається з п’яти комп’ютерних класів, шести комп’ютеризованих лабораторій, лабораторії IP-телефонії, лабораторії міжнародної академії CISCO з комп’ютерних мереж з найсучаснішим обладнанням та програмним забезпеченням. Усі комп’ютери з’єднані локальною мережею з виходом в Internet.

 

Можливості студентів ФКН

Студенти факультету мають безкоштов­­­ний доступ до ресурсів мережі Internet, а також додатково навчаються в міжнародній академії CISCO на пільгових засадах для здобуття міжнародного сертифікату фахівця з комп’ютерних мереж.

Іногородні забезпечуються гуртожитком.

Кращі студенти ФКН можуть отримати гранти на семестрове навчання в технічних університетах Австрії, Німеччини, Франції, а також подвійні дипломи бакалавра або магістра: ЧНУ і одного з технічних університетів у м. Цвікау (Німеччина) або м. Відень (Авcтрія).

 


Наші випускники

Попит на наших випускників зростає з кожним роком як в Україні, так і поза її межами (США, Канада, Німеччина, Австрія та ін.). Вони займають провідні посади у таких відомих фірмах як IВМ, MicrosoftGeneral Motors, Rolls Royce, Siеmens та ін., керують роботою відділів банків, комерційних та державних установ України, відомі своїми науковими здобутками.

Найобдарованіші випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі факультету комп’ютерних наук.

Детальнішу  інформацію  про  факультет комп’ютерних наук  можна одержати  за адресою:  58012,  м. Чернівці,  вул. Університетська 28,           тел. (0372) 52-33-29,  e-mail: clg-csn@chnu.edu.ua та на офіційному сайті ЧНУ  www.chnu. edu.ua.

Адреса приймальної комісії ЧНУ: 58012,   м. Чернівці,    вул. Коцюбинського  2, тел. (0372) 52-56-69, (0372) 58-47-11, e-mail: admission@chnu.edu.ua.

 

 

 

Завантажити інформацію можна за посиланнями:


Буклет ФКН

Стенд ФКН

Презентація ФКН