Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >>

Історія кафедри

| Версія для друку |

      Підготовка фахівців з напряму 0915 “Комп’ютеpна iнженеpiя” здійснюється в Чернівецькому національному університеті з 1987 року, коли на базі кафедри теоретичної фізики фізичного факультету було відкрито спеціалізацію комп’ютерні системи та мережі для підготовки інженерів – системотехніків.

      З 1 жовтня 1988 року у структурі фізичного факультету створено кафедру електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), яку очолив директор заводу „Електронмаш” (м.Чернівці) кандидат технічних наук Михайлецький Зіновій Миколайович. Викладачами кафедри стали молоді співробітники кафедри теоретичної фізики, кандидати фізико-математичних наук Кроншевський І.М., Борець М.Я., Бутковський Ю.В., Лопатюк С.В., Ніцович В.В., Кановський І.Я. Науковими співробітниками за госпдоговірною тематикою почали працювати Колесніков М.М. і Ткаченко І.В.

      Після успішного захисту кандидатських дисертацій на фізичному та інженерно–технічному факультетах на кафедру прийшли нові викладачі: Остапович М.В., Федорук В.І., Мунтяну Р.П., Тарновецький В.В.

      Перший випуск кафедри ЕОМ відбувся у 1992 році. На кафедрі залишились працювати випускники Гімчинська С.Ю., Чалапчій Ю.Ю., Стець О.В., Режко Д.В., Гультай Л.Л., двоє з яких (Стець О.В. та Гультай Л.Л.) згодом захистили кандидатські дисертації.

      З 1993 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри ЕОМ став доцент Остапович М.В. У 1997 році відкрито набір на заочну форму навчання. В період 2000-2001 рр. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор Ковалюк Захар Дмитрович.

      9.04.2001 року вченою радою університету прийнято рішення про перейменування кафедри ЕОМ на кафедру комп’ютерних систем та мереж (КСМ). З 2002 року її очолює доктор фізико-математичних наук, професор Мельничук Степан Васильович, нині ректор Чернівецького національного університету.

      У зв’язку з виїздом багатьох викладачів на роботу в інші вузи і за кордон (Стець О.В., Гультай Л.Л. – у Київ, Мунтяну Р.П. – в США та ін.) викладацький склад кафедри постійно оновлювався. З 2000 року на кафедрі працює випускник кафедри асистент Ляшкевич В.Я., у 2000-2006 рр. асистент Омельянюк Н.В., у 2001- 2003 рр. кандидат фізико-математичних наук, доцент Гімчинський О.Г., у 2004-2007 рр. кандидат фізико-математичних наук, доцент Остапов С.Е., з 2002–го – асистенти, випускники магістратури кафедри КСМ Лісовенко І.Д., Воропаєва С.Л., Макарчук Р.І., з 2003-го – асистент Яковлєва І.Д., доцент, кандидат фізико-математичних наук Воробець Г.І., з 2004-го – кандидати фізико-математичних наук Танасюк Ю.В. і Баловсяк С.В., доктор фізико-математичних наук Дейбук В.Г., асистенти магістри Рогов Р.В., Д’яченко Л.І, Рощупкіна Н.В., асистенти Воробець О.І., Олар О.Я. та Рощупкін О.Ю., з 2005-го – асистенти магістри Кузик Ю.М., Веселовський А.О.

      2007 рік став успішним для кафедри КСМ у науковому плані: доцент Остапов С.Е захистив докторську дисертацію, асистенти Ляшкевич В.Я. та Воробець О.І. – кандидатські. В кінці 2009 року до спецрад подали до захисту кандидатські дисертації асистенти Яковлєва І.Д. та Олар О.Я., у 2010-му завершують навчання в заочній аспірантурі кафедри КСМ асистенти Рогов Р.В. і Воропаєва С.Л.

      У складі навчально-допоміжного персоналу в даний час на кафедрі працюють завідуючі лабораторіями Аугліс В.Я., Слонецький О.Ф., фахівці Мірош О.П., Гордіца В.Е., Рудик Н.Д., Іванущак Н.М., Остапович В.М., Кузь М.А.

      З 20.02.2004 року кафедра КСМ ввійшла до складу новоствореного в ЧНУ факультету комп’ютерних наук. На базі кафедр МПУіК та КСМ у 2007 році створено нову кафедру програмного забезпечення комп’ютерних систем, яку очолив доктор фіз.-мат. наук Остапов С.Е.

      Конкурс зі спеціальності „Комп’ютерні системи та мережі” на протязі останніх років є одним з найвищих в Чернівецькому університеті. У 2009 році він становив більше 10 чоловік на місця державного замовлення і більше 4 на контрактну форму навчання. У цьому ж році відновлено набір випускників коледжів за напрямком підготовки „комп’ютерна інженерія” на 3 курс скороченої форми навчання. Контингент студентів, які навчаються на кафедрі КСМ, зріс від 173 студентів у 1998 році до близько 450 студентів в 2010 році. Кафедра приділяє значну увагу формуванню якісного складу студентів. Укладено договори про створення навчальних комплексів з понад 20-ма спеціалізованими школами, гімназіями і ліцеями, коледжами, учні яких займаються в Малій академії наук, на підготовчих курсах, спеціалізованих гуртках і далі стають студентами кафедри КСМ. В подальшому це забезпечує високу якість фахової підготовки наших студентів, які гідно конкурують зі студентами провідних вузів України і виборюють призові місця у всеукраїнських студентських олімпіадах з „Комп’ютерної інженерії”. Вже традиційною стала участь наших студентів в олімпіадах з тестування комп’ютерної техніки, розробки апаратно-програмного забезпечення для мікропроцесорних систем на основі сучасних мікроконтролерів, які в останні роки проводяться в Сучавському університеті (м.Сучава, Румунія) та фірмою “Open System” (м.Хмельницький) разом з НТУУ “Київський політехнічний інститут” (м.Київ, Україна).

      Приділяється увага і розвитку міжнародних зв’язків кафедри. Серед студентів кафедри в різний час були і є громадяни Німеччини, Ізраїлю, Єгипту, Сирії, Росії, Узбекистану, Молдови, Греції. Випускники кафедри працюють у провідних комп’ютерних фірмах та вузах США, Канади, Німеччини, Голландії, Ізраїлю, в тому числі й в організаціях, що безпосередньо працюють з фірмою Microsoft та іншими на території України та за її межами. Проводиться робота з підготовки договорів з провідними вузами Німеччини, Польщі, Румунії про взаємообмін для стажування наших викладачів і студентів за кордоном.

      Для проведення навчального процесу за спеціальністю на випускаючій кафедрі, якою є кафедра “Комп’ютерних систем та мереж” задіяно близько 100 сучасних комп’ютерів, обладнано шість спеціалізованих лабораторій та комп’ютерних класів загалом на 80 посадочних місць, які укомплектовано найсучаснішим обладнанням. Це дозволяє проводити на високому технічному рівні викладання не тільки дисциплін пов’язаних з об'єкто-зорієнтованим програмуванням, розробкою систем візуального проектування інтерфейсів користувача програмних продуктів і WEB-дизайну (Delphi, VBA, Java, ХML, C++, РНР), а й фахово-спеціалізованих дисциплін, де використовується професійно-спрямоване програмне забезпечення з інженерної і комп’ютерної графіки, схемотехнічного проектування засобів обчислювальної техніки та комп’ютерних систем і мереж, зокрема прикладні пакети програм VHDL, P-CAD, Auto-CAD, 3DMax studio, Protel 98/99/DXP, VisSim та інші. Всі комп’ютери кафедри об’єднанні в локальну мережу і мають прямий вихід до мережі Internet. Для викладання спеціалізованих інженерних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки інженерів-системотехніків з напрямку 0915 – “комп’ютерна інженерія” обладнано методичний кабінет з науково-методичною літературою і спеціалізовані лабораторії з теорії електричних кіл, комп’ютерної електроніки і схемотехніки, мікроконтролерів та мікропроцесорних систем, архітектури, конструювання і тестування ЕОМ та периферійних пристроїв, системного програмування, системного програмного забезпечення і WEB-дизайну.

      На базі лабораторії спеціалізованих комп’ютерних систем і мереж, систем передачі даних та захисту інформації на кафедрі діє навчально-науковий центр з мережевих телекомунікаційних технологій і відділення регіональної міжнародної мережевої академії CISCO (Cisco Systems Networking Academy) – завідувач доцент Воробець Г.І., методист-інструктор доцент Танасюк Ю.В., інструктори доцент Бурковець Д.М. і асистенти Д’яченко Л.І. та Щукін С.П.

      Для студентів-магістрів, здобувачів наукових ступенів та аспірантів створено лабораторії технічного забезпечення та науково-дослідної роботи. Для виконання курсових і бакалаврських робіт, проведення виробничої практики та навчального процесу в цілому широко застосовується обладнання і території наукових підрозділів факультету та матеріально-технічна база Інформаційно-телекомунікаційного центру ЧНУ, Чернівецької дирекції ВАТ “Укртелеком”, Чернівецького центрального відділення Промінвестбанку України, Чернівецької обласної дирекції Акціонерного поштово-пенсійного банку, Чернівецької філії Українського іноваційного банку, філії в місті Чернівці ВАТ “Державного експортно-імпортного банку України”, Чернівецького інституту термоелектрики, Чернівецького відділення інституту проблем матеріалознавства. В останній час підписано договори про продовження науково-технічної співпраці з Хмельницьким національним університетом і Тернопільським національним економічним університетом, а також про виконання спільних науково-дослідних робіт з НВФ “Тензор” м.Чернівці.

      Основні напрямки наукових пошуків кафедри окреслені темою „Розробка наукових основ створення, контролю, діагностики та підвищення надійності елементів та пристроїв обчислювальної техніки і систем керування, комп’ютерних систем і мереж спеціального призначення та захисту інформації в телекомунікаційних мережах”. За планом наукових досліджень на 2010-2011 рр. на кафедрі також виконується науково-дослідна робота за темою “Апаратно-програмний комплекс екологічного моніторингу рівня ультрафіолетового та радіаційного випромінювання навколишнього середовища”.

      Для оптимізації використання наукового лабораторного обладнання та науково-технічного потенціалу у структурі кафедри на даний час створюється науково-дослідний центр колективного (міжфакультетського) використання „Мікропроцесорні і комп’ютеризовані системи виробництва і наукових досліджень” з розробки засобів обчислювальної і мікропроцесорної техніки, автоматизації виробничих процесів та комп’ютеризації наукових досліджень властивостей матеріалів і структур електронної техніки.

      Останнім часом науковий колектив кафедри щорічно публікує в закордонних та вітчизняних наукових виданнях 20?25 статей та більше 40 тез наукових доповідей, провідні фахівці беруть участь у роботі наукових шкіл і конференцій не тільки в Україні, а й за кордоном – Польщі, Франції, Німеччині, Австрії, Італії, Румунії та ін. У вересні 2009 року колектив кафедри разом з іншими кафедрами факультету комп’ютерних наук став організатором проведення міжнародної наукової конференції з проблем автоматичного керування “Автоматика-2009”. До 20-річчя утворення кафедри комп’ютерних систем та мереж у жовтні-грудні 2008 року було підготовлено два тематичних випуски Наукового вісника Чернівецького університету серії “Фізика. Електроніка” за тематикою “Комп’ютерні системи та компоненти”, а з 2009 року розпочато випуск окремої серії Наукового вісника за вказаною тематикою (науковий редактор – проф. Мельничук С.В. (ЧНУ, м.Чернівці), заступник наукового редактора – проф. Тарасенко В.П. (НТУУ “КПІ”, м.Київ). У цих виданнях опубліковано результати наукових досліджень молодих вчених та провідних фахівців у напрямку комп’ютерної інженерії з більш ніж 20 вищих навчальних закладів України та з-за кордону – Німеччини, Молдови, Румунії.

      Завідувач кафедри КСМ професор Мельничук Степан Васильович є випускником кафедри теоретичної фізики фізичного факультету ЧНУ. Автор і співавтор понад 200 статей, монографії, кількох підручників та навчальних посібників для студентів ВНЗ, двох підручників для учнів середньої школи. Нагороджений знаком „Відмінник освіти України”, має звання „Заслужений діяч науки і техніки України”, Лауреат Державної премії України 2007 року у галузі науки і техніки. Науковий керівник 10 кандидатських і однієї докторської дисертації. Коло його наукових інтересів охоплює питання дослідження ефективних методів цифрової обробки сигналів у комп’ютерних системах, математичного моделювання фізичних характеристик напівпровідникових матеріалів і структур, які використовуються для елементів і пристроїв обчислювальної та електронної, в тому числі інфрачервоної, техніки, що відображено у монографії виданій зі співавторами у 2000 році видавництвом „Іван Федоров” (м.Київ) – ”Телурид кадмію: домішково-дефектні стани та детекторні властивості”.

      Питаннями розробки елементів та пристроїв обчислювальної техніки і систем керування, алгоритмізації їх функціонування в комп’ютерних, технологічних та телекомунікаційних системах і мережах займаються доценти Воробець Г.І., Баловсяк С.В., Танасюк Ю.В., Воробець О.І., асистенти Рогов Р.В., Воропаєва С.Л., співробітники Гордіца В.Е., Кузь М.А. Вони тісно співпрацюють з кафедрою спеціалізованих комп’ютерних систем НТУУ „Київський політехнічний інститут” (зав. кафедрою професор Тарасенко В.П.), викладачами та співробітниками фізичного і радіофізичного факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Результати їх наукової роботи неодноразово доповідались на міжнародних наукових конференціях у Німеччині (конференція НАТО в технічному університеті м. Ільменау), Польщі (м. Варшава, м. Закопане, конференції E-MRS), Франції (м. Страсбург, конференції E-MRS) та ін.

      Питаннями, пов’язаними з розробкою теоретичних основ для створення квантових комп’ютерів займається професор Дейбук В.Г. Моделюванням фізико-хімічних процесів у реальних напівпровідникових кристалах та розробкою відповідного програмного забезпечення займається асистент Д’яченко Л.І., а асистенти Гімчинська С.Ю. та Кузик Ю.М. досліджують методи ефективного кодування інформації в комп’ютерних і телекомунікаційних системах передачі даних. Доцент Федоренко А.П. займається дослідженням методів та засобів оптимізації конструктивно–технологічних параметрів комп’ютерної техніки.

      Професором Дейбуком В.Г., доцентом Баловсяком С.В. та асистентом Гімчинською С.Ю. видано навчальні посібники з грифом МОНУ, які використовуються при викладанні окремих спецкурсів для студентів з напрямку “комп’ютерної інженерії”.

      Асистенти Яковлєва І.Д. і Лісовенко І.Д. виконують наукову роботу у національному університеті „Львівська політехніка” під керівництвом завідувача кафедри ЕОМ, доктора технічних наук, професора Мельника А.О. Предметом їх наукових пошуків є науково – методичні та програмно – апаратні засоби підвищення ефективності спеціалізованих систем і мереж (в т.ч. з паралельним та розподіленим обчисленням) на основі топологічного аналізу, балансування навантаження та маршрутизації інформаційних потоків. Про свої наукові доробки вони доповідали на міжнародних конференціях у м. Славськ (Україна, 2005 р.), м. Кельце (Польща, 2005 р), м.Хмельницький (2007 р) та м.Львів (2007 і 2009 рр.) та ін. В НУ “Львівська політехніка” виконує наукову роботу також фахівець кафедри Іванущак Н.М.

      Ефективно співпрацюють з професором Саченко А.О. (Тернопільський національний економічний університет) асистенти Рощупкін О.Ю. та Рощупкіна Н.В. у напрямку розробки мікропроцесорних систем відображення та захисту інформації.

      Доцент Ляшкевич В.Я., асистенти Олар О.Я., Макарчук Р.І., Веселовський А.О., фахівець Мірош О.П. займаються розробкою апаратно-програмних методів і засобів забезпечення контролю, діагностики, підвищення надійності та ефективності експлуатації ЕОМ, систем і мереж. Науковим керівником кандидатських дисертацій із цього напрямку досліджень є завідувач кафедри системного програмування Хмельницького національного університету, доктор технічних наук, професор Локазюк В.М., який працює на кафедрі КСМ ЧНУ за сумісництвом. Результати наукової роботи викладачів неодноразово публікувались у збірниках наукових праць ХНТУ, доповідались на українських та міжнародних наукових конференціях із застосування вимірювальної і обчислювальної техніки для автоматизації технологічних процесів, зокрема у Молдові (м. Кишинів, 2007 р.) та Італії (м. Ренде (Козенца), 2009 р., 5-ий міжнародний IEEE симпозіум Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (Інтелектуальний збір даних і сучасні обчислювальні системи: розробка і застосування).