Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Дейбук Віталій Григорович

| Версія для друку |

   Прізвище, ім’я, по батькові: Дейбук Віталій Григорович 
   Посада: Професор кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Вчена ступінь та вчене звання: Доктор фізико-математичних наук, професор
   Тематика наукових досліджень: 
Комп’ютерне моделювання фізичних властивостей конденсованих систем. Квантові комп’ютери. Проблеми квантової інформатики. Дослідження властивостей матеріалів для квантових комп’ютерів. 

      Деталізована інформація:

   Навчальний заклад, який закінчила: 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет з відзнакою, в 1979 році за спеціальністю „Фізика ”. 
   Докторська дисертація: 
   1. Спеціальність: 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків 
   2. Тема роботи: "Енергетична структура, хімічний зв’язок, оптичні та термодинамічні властивості тетраедрично координованих напівпровідникових твердих розчинів" 
   3. Дата офіційного захисту – 25 червня 2004 р. 
   4. Науковий консультант – проф. Мельничук С.В. 
   5. Установа, де проведено захист - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 
   Наукові інтереси: Комп’ютерне моделювання фізичних властивостей конденсованих систем. Квантові комп’ютери. Проблеми квантової інформатики. Дослідження властивостей матеріалів для квантових комп’ютерів.

  

Аспірантура: 

  Під керівництвом Дейбука В.Г. захищені кандидатські дисертації: 

 1. Виклюк Я.І. „Зонна структура, хімічний зв’язок та оптичні властивості напівпровідникових твердих розчинів заміщення GaInP, InAsSb, InSbBi” (2002); 
 2. Возний О.В. „Електронний спектр та оптичні властивості напівпровідникових твердих розчинів на основі нітридів ІІІ групи” (2003); 
 3. Королюк Ю.Г. „Стабільність, зонна структура та оптичні властивості твердих розчинів на основі елементів IV групи” (2003). 
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса: vdei@yahoo.com 
 

    НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дейбук В.Г. Теорія електричних кіл для системотехніків: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – 320 с. (з грифом МОНУ).
 2. Дейбук В.Г., Воробець Н.Г.  Практичні заняття з дискретної математики: навчальний посібник.– Чернівці: Чернівецький національний ун-т,2011.–152с.
 3. Дейбук В.Г., Іванущак Н.М. Алгоритми та методи обчислень: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – 125 с.
 4. Дейбук В.Г., Кшевецький О.С. Лабораторний фізичний практикум: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 210 с. (з грифом МОНУ).
 5. Дейбук В.Г., Рощупкін О.Ю. Віртуальна електронна лабораторія: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 128 с.

ВИБРАНІ СТАТТІ В РЕЙТИНГОВИХ ЖУРНАЛАХ:

 1. Дейбук В.Г., Горський Г.П. Чотириспінова модель універсального квантового вентиля Фредкіна // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.– 2011, №2. – С.56-63.
 2. Дейбук В.Г., Раренко І.М., Раренко А.І., Константинович І.А.  Динаміка гратки й теплові властивості CdSb // Journal of Thermoelectricity. – 2011,№2.– С.5-16.
 3. Дейбук В.Г., Горський Г.П. Вплив частотного шуму на роботу квантового вентиля Фредкіна // Комп'ютинг, 2010, т.9, вип.2. –  С.18-126.
 4. DeibukV.G., GorskyG.P. SIMULATION OF THE QUANTUM LOGIC GATES // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2009,№2. –  С.34-37.
 5. DeibukV.G., GorskyG.P. Primitive logical elements synthesis by QCE emulator // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.– 2009,№1(17).– С.5-9.
 6. Горський Г.П ,  Дейбук В.Г.Альтернативний квантовий алгоритм пошуку в базі даних // Труды Одесского политехнического университета. – 2009, вып. 2(32). – С.97-100.
 7. DeibukV.G., OstapovS.E. Unstable mixing regions in CdMnHgTe and ZnMnHgTe solid solutions // Journal of Alloys and Compounds.–2006,v.423,N.-2.– Р.144-146
 8. DeibukV.G., OstapovS.E., DremliuzhenkoS.G. Unstable mixing regions in II-VI quaternary solid solutions // SPQO. – 2005, т.8, №4. – С.1-4.
 9. Дейбук В.Г., Возный А.В. Термодинамическая стабильность и перераспределение зарядов в тройных твердых растворах нитридов элементов ІІІ группы // ФТП.– 2005, т.39, №6.– С.655-659.
 10. Дейбук В.Г. Термодинамічна стійкість епітаксійних плівок  InSbBi // Український Фізичний Журнал. – 2005, т.50, №3. ­– С.267-271.
 11. DeibukV.G., KorolyukY.G. Investigation into the stability of AIVBIV  thin solid films // Latv. Journal of Phys. Techn. Sci. – 2002, №5. – Р.37-49.
 12. Дейбук В.Г., Виклюк Я.І. Вплив внутрішніх локальних деформацій, композиційної невпорядкованості та підкладки на оптичні характеристики InAsSb // Журнал фізичних досліджень. – 2002, т.6, №3. – С.329-326.
 13. Дейбук В.Г., Королюк Ю.Г. Молекулярно-динамическое моделирование структурных свойств твердых растворов замещения Ge1-xSnx // ФТП.– 2001,т.35, №3. – С.298-300.