Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Федорук Василь Іванович

| Версія для друку |

   Прізвище, ім’я, по батькові: Федорук Василь Іванович 
   Посада: Доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Вчена ступінь та вчене звання: Кандидат фізико-математичних наук, доцент 
   Тематика наукових досліджень: 
Створення автоматизованих засобів навчання та контролю знань; створення програм діагностики комп’ютерних засобів; комп’ютерне моделювання ефектів багатохвильового розсіювання сферичних Х-променів в досконалих кристаллах. 

      Деталізована інформація:

   Навчальний заклад, який закінчив: 
Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, в 1982 році за спеціальністю „Фізика”, диплом з відзнакою. 
   Кандидатська дисертація: 
   1. Спеціальність: 01.04.07 – фізика твердого тіла . 
   2. Тема роботи: “Підсилення аномального проходження і ефект Умено при багатохвильо-вій дифракції сферичної рентгенівської хвилі” 
   3. Науковий керівник – доцент кафедри фізики твердого тіла Михайлюк І.П. 
   Наукові інтереси: 
Створення автоматизованих засобів навчання та контролю знань; створення програм діагностики комп’ютерних засобів; комп’ютерне моделювання ефектів розсіювання Х-променів в досконалих кристаллах. 
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса: fedoruk@chnu.cv.ua 

   Публікації в ліцензованих журналах: 
     1. Федорук В.І., Ляшкевич В.Я. Інтерактивна тестова оболонка та електронний Інтернет - довідник для навчання та контролю знань студентів // Науковий Вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка. – 2001. – Вип. 102. – C.96-99. 
     2. Семенюк О.Д., Ляшкевич В.Я., Федорук В.І., Колесніков М.М. Застосування JAVA - сервлетів для OFFLINE - завантаження ресурсів з мережі Internet // Науковий Вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка. – 2001. – Вип. 112. – C.104-107. 
     3. Данчук О.С., Ляшкевич В.Я., Федорук В.І. Апаратний міст МТМ-GSM // Збірник наукових праць. – м. Хмельницький. - 2002. - Вип.9. – Т.1. - С.135 - 141. 
     4. Федорук В.І., Ляшкевич В.Я. Універсальний інтерфейс доступу до екранних зображень // Науковий вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2005. - Вип.4. – Част. 1, Т.2. - С.42-46. 
     5. Міхневич В.Є., Ляшкевич В.Я., Олар О.Я., Федорук В.І. Пластова архітектура як об’єкт вивчення студентами спеціальностей комп’ютерних наук // Науковий вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2005. - Вип.4. – Част. 1, Т.2. - С.77-81. 
     6. Козьмик В.Д., Федорук В.І. Чисельне моделювання кристалооптичних ефектів при шестихвильовій дифракції сферичної Х-хвилі // Науковий Вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка. – 2005. – Вип. 268. – C.41-51. 
     7. С.В.Мельничук, П.М.Благодір., Федорук В.І. Система універсального доступу до Windows-аплікацій // Науковий Вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка. – 2005. – Вип. 268. – C.64-68. 

   Тези доповідей: 
     1. Братенко М.К., Чорноус В.О., Федорук В.І., Ляшкевич В.Я. Електронний довідник з курсу “Біоорганічна хімія” // Комп’ютерні технології навчального призначення в хімії. Тези V Української науково-методичної конференції. м. Донецьк, травень 2001 року. – С.44. 
     2. Братенко М.К., Федорук В.І., Халатурник М.В., Верига Н.В. // Універсальна інтерактивна тестова оболонка для контролю знань. Комп’ютерні технології навчального призначення в хімії. Тези V Української науково-методичної конференції. м. Донецьк, травень 2001 року. – С.46. 
     3. Рущак І.В., Федорук В.І., Братенко М.К., Халатурник М.В. Модель Web-сторінки для дистанційного навчання та контролю знань з курсу " Біоорганічна хімія" // Комп’ютерні технології навчального призначення в хімії. Тези V Української науково-методичної конференції. м. Донецьк, травень 2001 року. – С.45. 
     4. Данчук О.С., Ляшкевич В.Я., Федорук В.І Апаратний міст МТМ-GSM // Вимірюваль-на та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Тези ІХ Науково – технічної конференції ( 30 травня - 2 червня 2002 р., м. Хмельницький). Збірник наукових праць.- Випуск 9.- Том 1.- С.135-141. 
     5. Благодір П.М., Федорук В.І., Братенко М.К., Чорноус В.О. Комп’ютерний контроль знань структури хімічних сполук // Комп’ютерні технології навчального призначення в хімії. Тези VI Української науково-методичної конференції. м. Донецьк, квітень 2003 р.- с.13. 
     6. Тарапата М.О., Федорук В.І., Благодір П.М., Братенко М.К., Чорноус В.О. Інтернет-довідник структурних формул хімічних сполук // Комп’ютерні технології навчального призначення в хімії. Тези VIІ Української науково-методичної конференції. м. Донецьк, жовтень 2005 р.- с.31.