Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Гімчинська Сніжана Юріївна

| Версія для друку |

   Прізвище, ім’я, по батькові: Гімчинська Сніжана Юріївна 
   Посада: Асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Вчена ступінь та вчене звання: 
   Тематика наукових досліджень: 

      Деталізована інформація:

   Навчальний заклад, який закінчила: 
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет, кафедру ЕОМ в 1992 році за спеціальністю „Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі.”. 
   Кандидатська дисертація: 
   Наукові інтереси: 
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса: 

   Публікації в ліцензованих журналах: 
     1. Гімчинська С.Ю., Гімчинський О.Г., Баловсяк С.В. Апаратно-програмний комплекс спряження дифрактометра рентгенівського ДРОН-3М з IBM-сумісним ПК // IX – міжнародна науково-технічна конференція “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”. 30 травня -2 червня 2002 р., м. Хмельницький, Збірник наукових праць. Випуск №9. - Т. 1. - С. 90-94. 
     2. Гімчинська С.Ю., Гімчинський О.Г. Застосування Технології дистанційного навчання в освіті // Науковий Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні Науки. 2004р. Вип.4. 
     3. Гімчинська С.Ю., Гімчинський О.Г. Віклюк Я.І. Впровадження дистанційного навчання в освітню сферу // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2004 року. 
     4. Гімчинська С.Ю., Гімчинський О.Г. Публікація динамічних баз даних у комп'ютерних мережах TCP/IP. // Генетичні та інформаційні системи скринінгу раку. Зб. наукових робіт. – Чернівці, видавництво БДМУ, 2005- C. 246 – 264. ISBN 966-697-153-4 

   Навчально-методичні праці: 
     1. Остапович М.В. Гімчинська С.Ю. Інформатика. Основи автоматизації задач: Конспект лекцій // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2000. – 24 с. 
     2. Остапович М.В. Гімчинська С.Ю. Виконання дипломних та курсових робіт (проектів) з проектування програмного забезпечення // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2000. – 36 с. 
     3. Остапович М.В. Гімчинська С.Ю. Програмування для фізиків: Лабораторний практикум. 1 частина // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2001. – 66 с. 
     4. Остапович М.В. Гімчинська С.Ю. Інформатика: Методичні вказівки до виконання самостійних робіт // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2000. – 21 с. 
     5. Гімчинська С.Ю. Апаратні засоби персонального комп’ютера: Навчальний посібник. // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2003. – 100 с. 
     6. Гімчинський О.Г., Гімчинська С.Ю. Основи комп’ютерної техніки. Навчальний посібник. (Гриф МОНУ). // Видавництво ТЗН ЧТЕІ КНТЕУ, / Чернівці: 2004. – 180 с. 
     7. Гімчинська С.Ю. Програмування в Microsoft Office: Лабораторний практикум. // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2005. – 48 с.