Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Ляшкевич Василь Яремович

| Версія для друку |

   Прізвище, ім’я, по батькові: Ляшкевич Василь Яремович 
   Посада: Доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Вчена ступінь та вчене звання: Кандидат технічних наук
   Тематика наукових досліджень: 
Підвищення ефективності пошуку діагностичної інформації для діагностування комп’ютерних засобів. 

      Деталізована інформація:

   Навчальний заклад, який закінчив: 
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет, кафедру ЕОМ в 1995 році за спеціальністю „Комп’ютерні системи та мережі”. 
   Кандидатська дисертація: 
   1. Спеціальність: 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології 
   2. Тема роботи: Інформаційно-пошукова система діагностичної інформації для діагностування комп’ютерних засобів 
   3. Науковий керівник – д.т.н., професор Локазюк Віктор Миколайович 
   Наукові інтереси: 
Апаратні й програмні засоби та методи й алгоритми діагностування комп’ютерних засобів. Підвищення ефективності пошуку діагностичної інформації для діагностування комп’ютерних засобів. 
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса: vaslya@chnu.edu.ua 

   Публікації в ліцензованих журналах: 
     1. Федорук В.І., Ляшкевич В.Я. Інтерактивна тестова оболонка та електронний Інтернет - довідник для навчання та контролю знань студентів // Науковий Вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка. – 2001. – Вип. 102. – C.96-99. 
     2. Семенюк О.Д., Ляшкевич В.Я., Федорук В.І., Колесніков М.М. Застосування JAVA - сервлетів для OFFLINE - завантаження ресурсів з мережі Internet // Науковий Вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка. – 2001. – Вип. 112. – C.104-107. 
     3. Данчук О.С., Ляшкевич В.Я., Федорук В.І. Апаратний міст МТМ-GSM // Збірник наукових праць. – м. Хмельницький. - 2002. - Вип.9. – Т.1. - С.135 - 141. 
     4. Федорук В.І., Ляшкевич В.Я. Універсальний інтерфейс доступу до екранних зображень // Науковий вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2005. - Вип.4. – Част. 1, Т.2. - С.42-46. 
     5. Міхневич В.Є., Ляшкевич В.Я., Олар О.Я., Федорук В.І. Пластова архітектура як об’єкт вивчення студентами спеціальностей комп’ютерних наук // Науковий вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2005. - Вип.4. – Част. 1, Т.2. - С.77-81. 
     6. Локазюк В.М., Ляшкевич В.Я. Проблеми розроблення інформаційно-пошукової системи діагностування комп’ютерних пристроїв // Науковий вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2005. - Вип.4. – Част. 1, Т.2. - С.169-175. 

   Тези доповідей: 
     1. Братенко М.К., Чорноус В.О., Федорук В.І., Ляшкевич В.Я. Електронний довідник з курсу “Біоорганічна хімія” // Комп’ютерні технології навчального призначення в Хімії. Тези V Української науково-методичної конференції. м. Донецьк, травень 2001 року. – С.44. 
     2. Локазюк В.М., Ляшкевич В.Я. Концептуальна модель пошуку діагностичної інформації для тестування комп’ютерних пристроїв // Контроль і управління в складних системах. (КУСС-2005). Тези доповідей восьмої науково-технічної конференції. м. Вінниця, 24-27 жовтня 2005 року. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - с.108.