Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Лісовенко Ірина Дмитрівна

| Версія для друку |

   Прізвище, ім’я, по батькові: Лісовенко Ірина Дмитрівна 
   Посада: Асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Вчена ступінь та вчене звання: 
   Тематика наукових досліджень: 
   Спеціалізовані комп'ютери і комп'ютерні системи, теоретичні основи їх побудови і методи проектування, а також дослідження, синтез і реалізація комп'ютерних засобів для вирішення задач обробки потоків даних 

      Деталізована інформація:

   Навчальний заклад, який закінчила: 
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет, кафедру ЕОМ в 2000 році за спеціальністю „Комп’ютерні системи та мережі”. 
   Кандидатська дисертація: 
   1. Спеціальність 05.13.13 – 
   2. Тема роботи „Використання машин потоків даних для синтезу паралельних обчислень” 
   3. Науковий керівник – д.т.н., професор – Мельник А.О. (Львівський національний університет “Львівська політехніка”) 
   Наукові інтереси: 
Спеціалізовані комп'ютери і комп'ютерні системи, теоретичні основи їх побудови і методи проектування, а також дослідження, синтез і реалізація комп'ютерних засобів для вирішення задач обробки потоків даних 
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса: liss_i@mail.ru 

   Публікації в ліцензованих журналах: 
     1. Anatoly Melnyk, Iryna Lisovenko, Inna Yakovleva. Approaches to dataflow machine construction //VIII Міжнародна науково-технічна конференція “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”.- Львів: Поляна, -2005.-С.206. 
     2. Anatoly Melnyk, Iryna Lisovenko, Inna Yakovleva. Graph methods of parallel processes description // VIII Міжнародна науково-технічна конференція “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”.- Львів: Поляна, -2005.-С.205. 
     3. Inna Yakovleva, Iryna Lisovenko. Construction algorithm of ready-to-run operand matrix in the dataflow machine // V International Conference for students and young scientists „Telecommunication in XXI century” Poland. Wolka Milanowska, 2005.-С.73-77. 
     4. Iryna Lisovenko, Inna Yakovleva. Method of dataflow graph building// V International Conference for students and young scientists „Telecommunication in XXI century” Poland. Wolka Milanowska, 2005.-С.69-72