Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Олар Оксана Яремівна

| Версія для друку |

   Прізвище, ім’я, по батькові: Олар Оксана Яремівна 
   Посада: Асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Вчена ступінь та вчене звання: кандидат технічних наук 
   Тематика наукових досліджень: Формалізми представлення знань в різних компонентах штучного інтелекту, включаючи інтелектуальне діагностування мікропроцесорних пристроїв. 

      Деталізована інформація:

   Навчальний заклад, який закінчила: 
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет, кафедру ЕОМ в 2002 році за спеціальністю „Комп’ютерні системи та мережі”. 
   Кандидатська дисертація: 
   1. Спеціальність: 05.13.06 – Автоматизоване вимірювання теплових величин 
   2. Тема роботи: „Методи і засоби представлення знань в інтегрованих інтелектуальних системах технічного діагностування.” 
   3. Науковий керівник – д.т.н., проф. Локазюк В.М. 
   Наукові інтереси: 
Формалізми представлення знань в системах штучного інтелекту. Інтелектуалізація методів і засобів діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем. 
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса: vv@connect.cv.ua 

   Публікації в ліцензованих журналах: 
     1. Поморова О.В., Олар О.Я. Проблеми представлення знань у багатокомпонентних системах діагностування мікропроцесорних пристроїв // Міжнародна науково-практична конференція „Дні науки 05” (Дніпропетровськ, Наука і освіта, 2005) c. 16-18 
     2. Міхневич В.Є., Ляшкевич В.Я., Олар О.Я., Федорук В.І. Пластова архітектура як об’єкт вивчення студентами спеціальностей комп’терних наук. Вісник Хмельницького національного університету №4’2005/Ч.1,Т.2. с.77-81 

   Тези доповідей: 
     1. Олар О.Я., Поморова О.В. Формалізація представлення знань у багатокомпонентних системах діагностування мікропроцесорних пристроїв // VIII Міжнародна конференція КУСС-2005, Вінниця. (Тези доповідей) c.114