Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Рощупкін Олексій Юрійович

| Версія для друку |

   Прізвище, ім’я, по батькові: Рощупкін Олексій Юрійович 

   Посада: Асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Вчена ступінь та вчене звання: 
   Тематика наукових досліджень: 

      Деталізована інформація:

    Навчальний заклад, який закінчив: 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет комп’ютерних наук, 2004, диплом з відзнакою по спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі”. 
   Кандидатська дисертація: 
   Наукові інтереси: 
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса: 
   alrosh@chnu.cv.ua, 
   alrosh@rambler.ru. 

   Публікації в ліцензованих журналах:

 2008:

 1. Саченко А.О., Рощупкін О.Ю., Денисюк О.В., Рощупкіна Н.В. Підхід до побудови багатомодульної системи відображення з само ініціалізацією. Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 426. Фізика.Електроніка. ­– С. 140-144.

2010:

 1. О. Рощупкін. Сучасний стан і перспективи розвитку детекторів ультрафіолетового випромінювання. Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск уточнюється. Фізика. Електроніка. ­– С. формуються.
2011:

 1. І.В. Турченко, О.Ю. Рощупкін, В.В. Кочан. Нейромережевий метод ідентифікації характеристики перетворення мультисенсора. Науковий вісник ЧНУ. Том №2, випуск №3. Комп’ютерні системи та компоненти. - Чернівці: ЧНУ 2011. – С. формуються.

2012:

 1. І.Д. Яковлєва, М.А. Кузь, О.Ю. Рощупкін, Ю.О. Галін, В.В. Сидорчук, О.О. Пшеничний. Апаратна реалізація модуля збору та обробки інформації телеметричного дослідницького комплексу. Системи обробки інформації. Випуск 4 (102), том 1, с. 92-96.

 

   Тези доповідей:

 2006:

 1. Воробець Г.І., Рощупкін О.Ю., Рощупкіна Н.В. Моделирование системы автоматизированого управления для печи отжига стеклянных колб ламп накаливания. // Материалы VII международной научно-практической. конференции «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2006). – Одесса, 2006. ­– С.127.
 2. Бардаченко В.Ф., Рощупкін О.Ю. Разработка и исследование средств персонализации пк с использованием таймерных методов защиты информации на основе bik-bak технологии. // Материалы VII международной научно-практической. конференции «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2006). – Одесса, 2006. ­– С.132.

2007:

 1. Рощупкін О.Ю., Рощупкіна Н.В. Таймерна BIK-BAK технологія у побудові систем захисту інформації. // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2007). International conference. Abstracts. May 21-25, 2007. Chernivtsi. – P. 219-221.

2008:

 1. Саченко А.О., Рощупкін О.Ю., Кочан В.В. Інтелектуалізована мережа керування світловими приладами. Проблемно – наукова міжгалузева конференція «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, економіки та моделювання ПНМК-2008 », Поступ в науку. Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач. - 2008.- №4. Т1. с. 12-14.
 2. Рощупкін О.Ю., Галіна О.В. Підвищення криптостійскості шифру Віженера з використанням алгоритму RSA. // Матеріали студентської наукової конференції (10-11 травня 2008). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2008. ­– С.245-246.
 3. Рощупкін О.Ю., Давиденко І.П. Широтно-імпульсна модуляція в керуючих системах. // Матеріали студентської наукової конференції (10-11 травня 2008). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2008. ­– С. 299-300.

2009:

 1. Рощупкін О.Ю., Давиденко І.П. Мережева система керування освітленням на основі мікроконтролерів AVR. // Матеріали студентської наукової конференції 2009. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. ­– С. 341-342.
 2. Рощупкін О.Ю., Миндзул.П. І. Інтелектуалізована система відображення та обліку зовнішніх рекламних площ. // Матеріали студентської наукової конференції 2009. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. ­– С.369-370.
 3. P.Bykovyy, V.Kochan, Y.Kinakh, A.Sachenko, O.Roshchupkin, S.Aksoy, G.Markowsky. Data communication crypto protocol for security systems sensor networks. IEEE international workshop on intelligent data acquisition and advanced computing systems: technology and applications 21-23 September 2009, Rende (Cosenza), Italy. p. 375-379.

2010:

 1. V. Dorosh, O. Roshchupkin, I. Turchenko, V. Kochan, A. Sachenko. Identification method of multisensor conversion characteristics based on neural networks. // Proceedings of the International Conference TCSET’2010 X-th International Conference “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science”– Lviv-Slavsko, Ukraine, 2010. – CD, A.314.
 2. Рощупкін О.Ю., Дорош В. І., д. т. н. Саченко А. О., к. т. н. Кочан В. В., к. т. н. Турченко. І. В. Нейромережевий метод обробки даних калібрування багатопараметричних сенсорів // Материалы XI международной научно-практической. конференции «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010). – Одесса, 2010. ­– С.43.
 3. О. Рощупкін. Сенсори ультрафіолетового випромінювання інформаційно -вимірювальних систем. Сучасний стан і перспективи розвитку. // Матеріали IV міжнародної науковій конференції молодих вчених «Комп'ютерні науки та інженерія 2010». (CSE-2010). – Львів, 2010. ­– С. 318-319.
 4. О. Рощупкін. Використання нейронних мереж у 8-розрядних мікроконтролерах. // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 21-22 грудня 2010 року Тернопіль. – с. 99.

2011:

 1. O. Roshchupkin, A. Sachenko, V. Kochan. Neural Processing of Multisensor Signals at the 8-bit Microcontroller. // Proceedings of the 6th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS-2011). – Prague (Czech Republic), 2011. – pp. 383-387.
 2. О. Рощупкін, В. Лапчук. Компенсація адитивної і мультиплікативної складових похибки вимірювальних каналів інформаційно-вимірювальної системи. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. Чернівці. С. 527-528.
 3. О. Рощупкін, В. Юсипчук. Модель автомобіля робота. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. Чернівці. С. 599-600.
 4. О. Рощупкін, А. Струц. Використання сенсорів орієнтації у просторі в робототехніці. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. Чернівці. С. 577-578.
 5. О. Рощупкін, Д. Павлюк. Моделювання конвеєрної обробки даних. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. Чернівці. С. 549-550.
 6. О. Рощупкін, О. Савчук. Модуль дистанційного керування моделлю робота через ПК за допомогою послідовного інтерфейсу. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. Чернівці. С. 557-558.
 7. О. Рощупкін, О. Серпокрилов. Реалізація штучних нейронних мереж на обчислювальному кластері. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. Чернівці. С. 563-564.
 8. О. Рощупкін, В. Сидорчук. Огляд робото технічної платформи Stellaris та перспективи її використання. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. Чернівці. С. 565-566.

2012:

 1. Oleksiy Roshchupkin, Radislav Smid, Volodymyr Kochan, Anatoly Sachenko. Reducing the Calibration Points of Multisensors. // Proceedings of the 9th IEEE International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices (SSD’2012). – Chemnitz (Germany), March 20 - 23, 2012. – Digital Object Identifier : 10.1109/SSD.2012.6197987., Pp. 1-6.
 2. І.Д. Яковлєва, М.А. Кузь, О.Ю. Рощупкін, Ю.О. Галін, В.В. Сидорчук, О.О. Пшеничний. Апаратна реалізація модуля збору та обробки інформації телеметричного дослідницького комплексу. // Матеріали III-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та захист інформації» (20 - 21 квітня 2012 року). Харків. 2012 с. 194.
 3. Р. Ю. Юсипчук, А. О. Саченко, О. Ю. Рощупкін. Дослідження адаптивної нейро-нечіткої системи логічного виведення для багатопараметричного сенсора в інтелектуальному контролері. // Матеріали другої міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Сучасні Інформаційні Технології 2012”, 26 – 27 квітня 2012 р. Інститут комп'ютерних систем. – Одеса: ОНПУ, 2012. – С.7.

Авторські свідотства та винаходи:

 

2010:

 1. Рощупкін О.Ю., Кочан В.В., Саченко А.О., (Україна); Заявл. 06.04.2010 № u 2010 03999; Видано 27.09.10, бюлетень № 18. Патент на корисну модель № 53188 України. Багатомодульна система відображення інформації з самоідентифікацією вузлів.
 2. Рощупкін О.Ю., Кочан В.В., Саченко А.О., (Україна); Патент на винахід № 97173. Заявка № а 2010 03905; Подано 06.04.10, зареєстровано 10.01.2012, бюлетень № 1. Багатомодульна система відображення інформації з самоідентифікацією вузлів.

2011:

 1. Рощупкін О. Ю., Кочан В. В., Саченко А. О. Заявка про видачу патенту України на винахід № a2011 13840; подано 24.11.2011. Спосіб ідентифікації індивідуальної функції перетворення багатопараметричного сенсора.
 2. Рощупкін О. Ю., Кочан В. В., Саченко А. О. Заявка про видачу деклараційного патенту України на корисну модель № u201113963; подано 28.11.11. Спосіб ідентифікації індивідуальної функції перетворення багатопараметричного сенсора.

 
Conference’s proceedings:

 

2006:

 1. G. I. Vorobets, O. U. Roshchupkin, N. V. Roshchupkina. Automatic management system modeling of glass bulb annealing. // Proceedings of VII International scientific conference “Modern Information and Electronic Technology”       (MIET 2006). – Odessa. 2006. - p. 127. (In Ukrainian)
 2. V. F. Bardachenko, O. U. Roshchupkin. Design and research of PC personalization methods using timer based BIK-BAK information protection technology. // Proceedings of VII International scientific conference “Modern Information and Electronic Technology” (MIET 2006). – Odessa. 2006. -            p. 132. (In Ukrainian)

 

2007:

 1. O. U. Roshchupkin, N. V. Roshchupkina. BIK-BAK timer technology of information security systems design. // Proceedings of the international conference “Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2007)”. Chernivtsi. 2007. Pp. 219 - 221. (In Ukrainian)

 

2008:

 1. O. U. Roshchupkin, I. P. Davydenko. The Pulse-width modulation in control systems. // Proceedings of the students scientific conference. Physics and mathematics. - Chernivtsi: Ruta. 2008. Pp. 299-300. (In Ukrainian)
 2. O. U. Roshchupkin, O. V. Galina. The Vizhener’s cipher cryptography secure increasing using RSA algorithm. // Proceedings of the students scientific conference. Physics and mathematics. - Chernivtsi: Ruta, 2008. Pp. 245-246.     (In Ukrainian)
 3. A. O. Sachenko, O. U. Roshchupkin, V. V. Kochan. Intellectual network of lights control. // Proceedings of the conference “Information Problems in Computer Systems, Law, Economics and Modeling”.- Buchach, 2008.-№ 4. Volume 1. 2008. Pp. 12 – 14. (In Ukrainian)

2009:

 1. P. Bykovyy, V. Kochan, Y. Kinakh, A. Sachenko, O. Roshchupkin, S. Aksoy, G. Markowsky. Data communication crypto protocol for security systems sensor networks. // Proceedings of the IEEE international workshop on intelligent data acquisition and advanced computing systems: technology and applications. (IDAACS 2009) 21-23 September 2009, Rende (Cosenza), Italy. 2009.              Pp. 375-379.
 2. O. U. Roshchupkin, P. I. Myndzul. Intellectualized system of displaying and accounting for external advertising spaces. // Proceedings of the students scientific conference 2009. Physics and mathematics. - Chernivtsi: Ruta, 2009. Pp. 369-370. (In Ukrainian)
 3. O. U. Roshchupkin, I. P. Davydenko. Networked lighting control system based on AVR microcontroller. // Proceedings of the students scientific conference 2009. Physics and mathematics. - Chernivtsi: Ruta, 2009. Pp. 341-342. (In Ukrainian)

2010:

 1. O. U. Roshchupkin, V. I. Dorosh, A. O. Sachenko, V. V. Kochan, I. V. Turchenko. Neural network method of processing data for multisensor calibration. // Proceedings of XI International scientific conference “Modern information and electronic technology”. (MIET 2010) – Odessa, Ukraine. 2010. – p. 43.              (In Ukrainian)
 2. V. Dorosh, O. Roshchupkin, I. Turchenko, V. Kochan, A. Sachenko. Identification method of multisensor conversion characteristics based on neural networks. // Proceedings of the international conference TCSET’2010 X-th international conference “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science”– Lviv-Slavsko, Ukraine, – CD. 2010. Article number – 314.
 3. O. Roshchupkin. Ultraviolet radiation sensors of information – measurement systems. Current state and development prospects. // Proceedings of IV International scientific conference of young scientists “Computer Science end Engineering”. (CSE-2010) – Lviv, Ukraine. 2010. – Pp. 318-319. (In Ukrainian)
 4. O. Roshchupkin. Using neural networks at 8-bit microcontrollers. // Proceedings of International scientific technical conference of young scientists and students “Actual Tasks of Modern Technology”. – Ternopil, Ukraine. December 21 – 22 of 2010. – p. 99. (In Ukrainian)

2011:

 1. O. Roshchupkin, A. Sachenko, V. Kochan. Neural processing of multisensor signals at the 8-bit microcontroller. // Proceedings of the 6th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS-2011). – Prague (Czech Republic), 2011. – Pp. 383-387.
 2. O. Roshchupkin, V. Lapchuk. Compensation of additive and multiplicative errors for measurement channels of information – measurement systems. // Proceedings of the students scientific conference. Physics and mathematics. - Chernivtsi, 2011. Pp. 527-528. (In Ukrainian)
 3. O. Roshchupkin, V. Yusypchuk. Model of robotic vehicle. // Proceedings of the students scientific conference. Physics and mathematics. - Chernivtsi, 2011. Pp. 599-600. (In Ukrainian)
 4. O. Roshchupkin, A. Strutc. Using accelerometer sensors in robotics.                     // Proceedings of the students scientific conference. Physics and mathematics. - Chernivtsi, 2011. Pp. 577-578. (In Ukrainian)
 5. O. Roshchupkin, D. Pavluk. Simulation pipelining data processing. // Proceedings of the students scientific conference. Physics and mathematics. - Chernivtsi, 2011. Pp. 549-550. (In Ukrainian)
 6. O. Roshchupkin, O. Savchuk. Module for remote control of robot model from PC via serial interface. // Proceedings of the students scientific conference. Physics and mathematics. - Chernivtsi, 2011. Pp. 557-558. (In Ukrainian)
 7. O. Roshchupkin, O. Serpokrilov. Computing cluster implementation of artificial neural networks. // Proceedings of the students scientific conference. Physics and mathematics. - Chernivtsi, 2011. Pp. 563-564. (In Ukrainian)
 8. O. Roshchupkin, O. Sidorchuk. Overview of the technical platform Stellaris and prospects of its use. // Proceedings of the students scientific conference. Physics and mathematics. - Chernivtsi, 2011. Pp. 565-566. (In Ukrainian)

2012:

 1. Oleksiy Roshchupkin, Radislav Smid, Volodymyr Kochan, Anatoly Sachenko. Reducing the Calibration Points of Multisensors. // Proceedings of the 9th IEEE International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices (SSD’2012). – Chemnitz (Germany), March 20 - 23, 2012. – Digital Object Identifier : 10.1109/SSD.2012.6197987., Pp. 1-6.
 1. І. D. Iakovlieva, M. A. Kuz, O. Y. Roshchupkіn, Y.A. Galіn, V.V. Sydorchuk., O.O. Pshenychnyi. Hardware implementation of data acquisition and data processing module of telemetric’s research system. // Proceedings of the III International scientific conference “Information Technologies and Information Security”. – Kharkiv, Aplil 20-21, 2012. - p. 194. (In Ukrainian)
 2. R. U. Usypchuk, A. O. Sachenko, O. U. Roshchupkin. Investigation of adaptive neuro fuzzy inference system for multiparametrical sensor in intelectual controller. // Proceedings of the II International scientific conference of students and young scientists “Moderm Information Technologies”. – Odessa, Aplil 26-27, 2012. - p. 7. (In Ukrainian)

 

Papers:

 

2008:

 1. A. O. Sachenko, O. U. Roshchupkin, O. V. Denisyuk, N. V. Roshchupkina. Approach of creating the multimodul information visualization with nodes self-identify. // Transactions of Chernivtsi University. 2008. Issue 426. Physics and electronics. – Chernivtsi: Ruta, 2008. Pp. 140-144. (In Ukrainian)

2010:

 1. O. Roshchupkin. Current state and development prospects of ultraviolet radiation detectors. // Transactions of Chernivtsi University. 2010. Physics and electronics. – Chernivtsi: Ruta, 2010. In press. (In Ukrainian)

2011:

 1. I. V. Turchenko, O. U. Roshchupkin, V. V. Kochan. Neural network method of multisensor conversion function identification. // Transactions of Chernivtsi University. Volume 2, Issue 3, 2011. Computer Systems and Components. – Chernivtsi, 2011. In press. (In Ukrainian)

2012:

 1. І. D. Iakovlieva, M. A. Kuz, O. Y. Roshchupkіn, Y.A. Galіn, V.V. Sydorchuk., O.O. Pshenychnyi. Hardware implementation of data acquisition and data processing module of telemetric’s research system. Collected articles “Information Processing Systems”, Issue 4 (102), Vol. 1. – Kharkiv, 2012. -      Pp. 92-96. (In Ukrainian)

 

Patents:

 

2010:

 1. Patent number 53188 Ukraine H03K 19/173, H03K 19/177. The Multimodule system of information visualization with nodes self-Identify. O. U. Roshchupkin, V. V. Kochan, A. O. Sachenko, declared 06.04.2010, number: u201003999; Issued 27.09.1910, Bulletin number 18. 2010. (In Ukrainian)

2011:

 1. Application for a Patent of Ukraine for Inventions # a2011 13840, declared 24.11.2011. Method of Multisensor Convertion Function Identification. Roshchupkin O. U., Kochan V. V., Sachenko A. O. (In Ukrainian)