Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Танасюк Юлія Володимирівна

| Версія для друку |

   Прізвище, ім’я, по батькові: Танасюк Юлія Володимирівна 

   Посада: Доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж
   Вчена ступінь та вчене звання: 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент 

 Головна контактна особа та інструктор Локальної Академії Cisco, сертифікований спеціаліст з обслуговування та проектування комп’ютерних мереж (CCNA, CCDA, CCAI).

   Тематика наукових досліджень: - Моделювання технологічних процесів, дослідження фізичних властивосей широкозонних напівпровідників та структур на їх основі, фоторефракція, оптимізація методів передачі даних, новітні мережні технології, способи ущільнення передачі інформації у волоконно-оптичних і бездротових системах, безпека комп’ютерних мереж. 

    

   Деталізована інформація:

   Навчальний заклад, який закінчив: 

Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Фізичний факультет. Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади. 1999 р. Диплом з відзнакою. 

   Кандидатська дисертація: 
  

   1. Спеціальність: 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків 
   2. Тема роботи: „Процеси переносу заряду в легованих кристалах CdTe, Cd0,95Hg0,05Te та структурах на їх основі” 
   3. Науковий керівник – Доктор фіз.-мат наук, професор Паранчич С.Ю. 
   4. Місце захисту: ЧНУ 

   Наукові інтереси:

Інформаційно-телекомунікаційні технології, автоматизація технологічних процесів і вимірювань, дослідження широкозонних напівпровідників, фоторефрактивні матеріали,  напівпровідникові фотоприймачі, волоконно-оптичні лінії зв’язку, методи ущільнення передачі даних, новітні мережні технології

 
Дисципліни:Програмування мовою С++, Організація баз даних, Інженерія програмного забезпечення, Мережні інформаційні технології, Технології комп’ютерних мереж 

  Робочий телефон: 52-64-46

  Електронна адреса: yultan@mail.ru 

  Наукові публікації та методичні розробки:

  Статті у ліцензованих журналах:

1. Паранчич С.Ю., Танасюк Ю.В. Бар’єри Шотткі на основі структур Al-CdTe:V // Науковий вісник Ужгородського університету. Вип. 10: Фізика.– Ужгород, 2001. – С.130–133.
2. Паранчич С.Ю., Танасюк Ю.В., Брітвіна А.С. Омічні контакти до CdTe:V // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика, Електроніка.- 2002.- В133, №13.- С.33-35.
3. Косяченко Л.А., Паранчич С.Ю., Танасюк Ю.В., Склярчук В.М., Склярчук Е.Ф., Маслянчук Е.Л., Мотущук В.В. Генерационно-рекомбинационные центры в CdTe:V // Физика и техника полупроводников.–2003.–37, вып. 5.– С.469–472.
4. Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.Н., Романюк В.Р., Андрийчук М.Д., Танасюк Ю.В. Оптическая и фотоэлектрическая неоднородность кристаллов CdTe:V // Журнал прикладной спектроскопии.–2003.–70, № 3.– С.381–384.
5. Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.Н., Романюк О.С., Андрийчук М.Д., Танасюк Ю.В., Юрценюк Р.М., Сичковский В.И. Получение полуизолирующих кристаллов CdTe, легированного ванадием // Неорганические материалы.–2003.–39, № 4.–С. 412 – 414.
6. Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.Н., Танасюк Ю.В., Юрценюк Р.М. Исследование выпрямляющих и фотоэлектрических свойств барьерных структур на основе теллурида кадмия, легированного ванадием // Журнал технической физики.–2003.–73, вып. 5.–С.120–122.
7. Паранчич С.Ю. Паранчич Л.Д., Окулов В.І., Сабирзянова Л.Д., Андрійчук М.Д., Романюк В.Р., Макогоненко В.М., Танасюк Ю.В. Магнетизм іонів Fe у безщілинних напівпровідниках FexHg1-xSe // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка.–2003.–В.157.–С. 109–112.
8. Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.Н., Танасюк Ю.В., Юрценюк Р.М. Исследование выпрямляющих и фотоэлектрических свойств барьерных структур на основе теллурида кадмия, легированного ванадием // Журнал технической физики. – 2003. – 73, вып. 5. – С. 120-122.
9. Savchuk A.I., Paranchych S.Yu., Kurganetski M.V., Stollyarchuk I.D., Tanasyuk Yu.V., Perrone A., DeGiorgi M.L. Spin and size-dependent effects in semimagnetic semiconductors // Materials Science Engineering. – 2003. – Р. 259 – 262.

10. Paranchych S.Yu., Tanasyuk Yu.V., Romanyuk V.R., Romanyuk O.S., Makogonenko V.M., Andriychuk M.D., Synylo S.V., Ivonyak Yu.I. Solid solutions of CdxHg1-xTe:V:Mn, CdxHg1-xTe:Ti:Mn (x=0.9-0.95): growth and properties // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2004. – 7, № 3. – Р. 227 – 230.

11. Андрійчук М.Д., Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Танасюк Ю.В., Романюк В.Р., Макогоненко В.М., Мельничук Т.А. Вплив марганцю на електронні та оптичні властивості кристалів CdTe:V, CdHgTe:V // Нові Технології – науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління (КУЕІТУ). –2006. –т.12, №2. – С.132-137.

12. Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.Н., Танасюк Ю.В., Андрийчук М.Д., Романюк В.Р. Физические свойства CdTe при совместном легировании V и Ge// ФТП. – 2005. –39, вып. 6. – С. 744 – 747.

13. Андрийчук М. Д., Паранчич С. Ю., Паранчич Л. Д., Романюк В. Р., Макогоненко В. Н., Танасюк Ю. В., Мельничук Т.А. Оптические свойства тройного соединения CdxHg1–xSe:Co // ЖПС. – 2007. – т.74, №1. – С.73 - 77.

14. Paranchich S.Yu., Paranchich L.D., Andriichuk M.D., Makogonenkо V. N. , Mel’nichuk T. A., Tanasyuk Yu. V. and Romanyuk V. R. Effect of Fe, Co, and Cr impurities on the thermoelectric properties of Cd x Hg1− x Se // Inorganic Materials. – 2007. – V.43, No.4. –  Р.338 - 343.

15. Paranchich S.Yu., Paranchich L.D., Makogonenko V.N., Andriichuk M.D., Romanyuk O.S., Mel'nichuk T.A. and Tanasyuk Yu.V. Optical and Transport Properties of Fe-Doped CdxHg1–xSe (x = 0.35) // Inorganic Materials. – 2007. – V.43, No.5. – Р. 587 - 592 .

16. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Strebegev V.N., Tanasyuk Yu.V. Laser gettering of structural-impurity defects in the contacts of metal–intrinsic CdTe with a Schottky barrier // Applied Surface Science. – 2007. – 254. – P. 942 – 947.

17. Д’яченко Л. І., Танасюк Ю.В., Обедзинська Ю., Остапов С.Е., Мінов Є.В. Моделювання структури власних дефектів у телуриді кадмію // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти – 2009. – с. 29-34.

18. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L., Tanasyuk Yu.V. Computer modeling of laser irradiation absorption in multilayer UV sensitivity semiconductor detectors // Науковий вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка. – 2008. –№ 426 - с. 87-92.

   Тези конференцій:

1. Паранчич С.Ю., Танасюк Ю.В. Оптичні і фотоелектричні властивості CdTe:V // Тези доповідей міжнародної конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА-2001, Львів, 16–18 травня, 2001, С.109–110.
2. Паранчич С.Ю., Танасюк Ю.В. Бар’єри Шотткі на основі структур Al-CdTe:V // Тези доповідей конференції молодих вчених та аспірантів ІЕФ’2001, Ужгород, 11-13 вересня, 2001, С. 55.
3. Galochkin O.V., Grytsyuk B.N., Tanasyuk Yu. V. Crystalline structure and physical properties of thin films of multicomponent compounds grown in static vacuum // Аbstracts of 6-th International workshop on expert evaluation and control of compound semiconductor materials and technologies, EXMATEC-02, Budapest, Hungary, 26–29 May, 2002, P.123.
4. Paranchych L.D., Paranchych S.Yu., Makogonenko V.M., Tanasyuk Yu.V. Physical properties of the structures on the basis of ITO-CdTe:V // Abstracts of 6-th International workshop on expert evaluation and control of compound semiconductor materials and technologies, EXMATEC-02, Budapest, Hungary, 26–29 May, 2002, P.148.
5. Savchuk A.I., Paranchych S.Yu., Kurganetski M.V., Stolyarchuk I.D., Tanasyuk Yu.V. Spin and size dependent effects in semimagnetic semiconductor nanostructures // Abstracts of E-MRS Spring Meeting’02, Strasbourg, France, June 18-21, 2002, Q 23.
6. Paranchych S.Yu., Paranchych L.D., Tanasyuk Yu.V., Romanyuk V.R., Makogonenko V.M., Yurtcenyuk R.M. Solid Solution of Cd1-xHgxTe:V,Mn: growth and properties // Absracts of E-MRS Fall Meeting’02, Symposium G: Solid Solution of the II-VI compound-Growth, Characterization and Applications. Zakopane, Poland, October 14-18, 2002, abstract 53.
7. Paranchych S.Yu., Tanasyuk Yu.V., Romanyuk V.R., Makogonenko V.M., Yurtsenyuk R.M. Obtaining and optoelectronic properties of Cd1-x-yMnyHgxTe/ // Abstracts of third international young scientists conference, SPO 2002, Kiev, October 24-26, 2002, p.147.
8. Андрійчук М.Д., Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Танасюк Ю.В., Романюк В.Р., Макогоненко В.М., Мельничук Т.А. Вплив марганцю на електронні та оптичні властивості кристалів CdTe:V, CdHgTe:V // Нові Технології – науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління (КУЕІТУ). –2006. –т.12, №2. – С.132-137.
9. Savchuk A.I., Paranchych S.Yu., Vatamanyuk P.P., Fediv V.I., Andriychuk M.D., Tanasyuk Yu.V., Nikitin P.I. Magneto-optical and magnetoresistance effects in semimagnetic semiconductors containing rare earth ions // Abstracts of 26th International conference on the physics of semiconductors, ISCP’02, Edinburgh, Scotland, UK, 29 July – 2 August 2002, pp. 138-139.

10.  Танасюк Ю.В., Паранчич С.Ю., Макогоненко В.М., Романюк О.С., Івоняк Ю.І. Явища переносу і оптичні властивості CdTe:V:Ge // Тези доповідей ІІ-ї Української наукової конференція з фізики напівпровідників, Чернівці-Віжниця, Україна, 20-24 вересня, 2004. – С.23.

11. Танасюк Ю.В., Романюк В.Р., Макогоненко В.М., Романюк О.С., Кричун С.В Властивості поверхнево-бар’єрних структур на основі CdTe:V // Тези доповідей ІІ-ї Української наукової конференція з фізики напівпровідників, Чернівці-Віжниця, Україна, 20-24 вересня, 2004. – С.34.

12. Паранчич Л.Д., Андрійчук М.Д., Романюк О.С., Макогоненко В.М., Танасюк Ю.В. Вплив 3d-домішок на спектри поглинання кристалів CdxHg1-xSe // Тези доповідей 5-і міжнароднох школи-конференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна 27-30 червня, 2005. – С. 17.

13. Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Андрійчук М.Д., Романюк В.Р., Танасюк Ю.В., Синило С.В. Термостабільність кристалів CdTe:V:Ge, CdTe:Ti:Ge // Тези доповідей 5-і міжнароднох школи-конференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна 27-30 червня, 2005. – С. 18.

14. Andriychuk M.D., Paranchych S.Yu., Paranchych L.D., Tanasyuk Yu.V., Savchuk A.Y., Makogonenko V.M., Romanyuk V.R. Growth and physical properties of cadmium telluride,co-doped with V, Ge and V, Mn impurities// Abstracts of the European Materials Conference, European Materials Research Society Spring Meeting (E-MRS IUMRS ICEM 2006 SPRING MEETING), Nice (French Riviera), France Acropolis Congress Center May 29- June2, 2006.

15. Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.М., Андрійчук М.Д., Танасюк Ю.В., Романюк В.Р., Мельничук Т.А. Одержання та дослідження Cd1-хHgхTe (х=0,9-0,95) для застосування в якості детек­тор­них та фоторефрактивних матеріалів // Тези 2-ї Міжнародної науково-технічна конференції "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології"(СЕМСТ-2), Одеса, 26-30 червня 2006. – С. 233.

16. Paranchych L.D,  Tanasyuk Yu.V.,  Makogonenko V.M., Romanyuk V.R., Bilinskyi-Slotylo V.R. Electrical, optical and structural properties of CdxHg1-x-yCrySe // Abstracts of the 3rd International conference on material science and condensed matter physics, Chisinau, Moldova, October 3-6, 2006. – P. 86. 

17. Андрійчук М.Д., Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Танасюк Ю.В., Романюк В.Р., Макогоненко В.М., Мельничук Т.А. Вплив марганцю на електронні та оптичні властивості кристалів CdTe:V, CdHgTe:V // Тези  Другої науково-технічної конференції з міжнародною участю МЕТІТ-2 (Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології), Кременчук, 17-19 травня 2006. - С.27-28.

18. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Fedorenko A.P., Tanasyuk Yu.V. Modelling of charge transfer mechanisms in Au-CdTe structures after pulse laser irradiation // Abstracts of the 7th International young scientists conference “Optics & High Technology Material Science” (SPO 2006), Kyiv October 26 – 29, 2006. – P.90.

19. Vorobets G.I.. Vorobets O.I. Voropaeva S. L., Tanasyuk Yu. V. Dynamic model of laser irradiation absorption in multilayer semiconductor structures of metal – semiconductor and metal-insulator-semiconductor  // E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme, Strasbourg, France, May 28 – June 1, 2007. - SYMPOSIUM P.- P1-21.

20. Vorobets G.I.. Vorobets O.I., Strebezhev V.M., Tanasyuk Yu. V. Laser gettering of structural - impurity defects in the contacts of metal - intrinsic CdTe with a Schottky barrier  //  E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme, Strasbourg, France, May 28 – June 1, 2007. - SYMPOSIUM P. –P3-22.

21. Остапов С.Е. Д’яченко Л.І., Танасюк Ю.В., Фочук П.М., Обедзинська Ю., Мінов Є.В. Моделювання процесів охолодження у телуриді кадмію // Матеріали XVI міжнародної конференції з автоматичного керування „Автоматика-2009”, Чернівці, 22-25 вересня 2009, C. 200-202.

22. L. D”yachenko, Yu. Tanasyuk, P. Panchuk, S. Ostapov, E. Minov Computer simulation of the native point defects structure in CdTe // Proceedings of the Xth Interetional Conference CADSM 2009, February 24-28, 2009, Lviv-Polyana, Ukraine, P. 23-25.

  Методичні розробки:
1. Програмування мовою С++: Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Укл.: Танасюк Ю.В. – Чернівці: Рута, 2005. – 54 с.
2. Програмування мовою С++: Лабораторний практикум / Укл.: Танасюк Ю.В. – Чернівці: Рута. – 2006. –  77 с.
3. Комп’ютерні мережі: Конспект лекцій / Укл.: Омельянюк Н.В., Танасюк Ю.В. – Чернівці: Рута, 2007. –  140 с.
4. Технології комп’ютерних мереж : навчальний посібник / укл. Танасюк Ю.В. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 100 с.

Прізвище, ім’я, по батькові: Танасюк Юлія Володимирівна 

   Посада: Доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат фізико-математичних наук, доцент 

 

Головна контактна особа та інструктор Локальної Академії Cisco, сертифікований спеціаліст з обслуговування та проектування комп’ютерних мереж (CCNA, CCDA, CCAI).
   

Тематика наукових досліджень: - Моделювання технологічних процесів, дослідження фізичних властивосей широкозонних напівпровідників та структур на їх основі, фоторефракція, оптимізація методів передачі даних, новітні мережні технології, способи ущільнення передачі інформації у волоконно-оптичних і бездротових системах, безпека комп’ютерних мереж.

      Деталізована інформація:

   Навчальний заклад, який закінчив: 
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Фізичний факультет. Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади. 1999 р. Диплом з відзнакою. 
   Кандидатська дисертація: 
   1. Спеціальність: 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків 
   2. Тема роботи: „Процеси переносу заряду в легованих кристалах CdTe, Cd0,95Hg0,05Te та структурах на їх основі” 
   3. Науковий керівник – Доктор фіз.-мат наук, професор Паранчич С.Ю. 
   4. Місце захисту: ЧНУ 


   Наукові інтереси: - інформаційно-телекомунікаційні технології, автоматизація технологічних процесів і вимірювань, дослідження широкозонних напівпровідників, фоторефрактивні матеріали,  напівпровідникові фотоприймачі, волоконно-оптичні лінії зв’язку, методи ущільнення передачі даних, новітні мережні технології

Дисципліни:Програмування мовою С++, Організація баз даних, Інженерія програмного забезпечення, Мережні інформаційні технології, Технології компютерних мереж
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса: yultan@mail.ru 

 

Наукові публікації та методичні розробки:

Статті у ліцензованих журналах:

1.      Паранчич С.Ю., Танасюк Ю.В. Бар’єри Шотткі на основі структур Al-CdTe:V // Науковий вісник Ужгородського університету. Вип. 10: Фізика.– Ужгород, 2001. – С.130–133.

2.      Паранчич С.Ю., Танасюк Ю.В., Брітвіна А.С. Омічні контакти до CdTe:V // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика, Електроніка.- 2002.- В133, №13.- С.33-35.

3.      Косяченко Л.А., Паранчич С.Ю., Танасюк Ю.В., Склярчук В.М., Склярчук Е.Ф., Маслянчук Е.Л., Мотущук В.В. Генерационно-рекомбинационные центры в CdTe:V // Физика и техника полупроводников.–2003.–37, вып. 5.– С.469–472.

4.      Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.Н., Романюк В.Р., Андрийчук М.Д., Танасюк Ю.В. Оптическая и фотоэлектрическая неоднородность кристаллов CdTe:V // Журнал прикладной спектроскопии.–2003.–70, № 3.– С.381–384.

5.      Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.Н., Романюк О.С., Андрийчук М.Д., Танасюк Ю.В., Юрценюк Р.М., Сичковский В.И. Получение полуизолирующих кристаллов CdTe, легированного ванадием // Неорганические материалы.–2003.–39, № 4.–С. 412 – 414.

6.      Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.Н., Танасюк Ю.В., Юрценюк Р.М. Исследование выпрямляющих и фотоэлектрических свойств барьерных структур на основе теллурида кадмия, легированного ванадием // Журнал технической физики.–2003.–73, вып. 5.–С.120–122.

7.      Паранчич С.Ю. Паранчич Л.Д., Окулов В.І., Сабирзянова Л.Д., Андрійчук М.Д., Романюк В.Р., Макогоненко В.М., Танасюк Ю.В. Магнетизм іонів Fe у безщілинних напівпровідниках FexHg1-xSe // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка.–2003.–В.157.–С. 109–112.

8.      Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.Н., Танасюк Ю.В., Юрценюк Р.М. Исследование выпрямляющих и фотоэлектрических свойств барьерных структур на основе теллурида кадмия, легированного ванадием // Журнал технической физики. – 2003. – 73, вып. 5. – С. 120-122.

9.      Savchuk A.I., Paranchych S.Yu., Kurganetski M.V., Stollyarchuk I.D., Tanasyuk Yu.V., Perrone A., DeGiorgi M.L. Spin and size-dependent effects in semimagnetic semiconductors // Materials Science Engineering. – 2003. – Р. 259 – 262.

10.  Paranchych S.Yu., Tanasyuk Yu.V., Romanyuk V.R., Romanyuk O.S., Makogonenko V.M., Andriychuk M.D., Synylo S.V., Ivonyak Yu.I. Solid solutions of CdxHg1-xTe:V:Mn, CdxHg1-xTe:Ti:Mn (x=0.9-0.95): growth and properties // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2004. – 7, № 3. – Р. 227 – 230.

11.  Андрійчук М.Д., Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Танасюк Ю.В., Романюк В.Р., Макогоненко В.М., Мельничук Т.А. Вплив марганцю на електронні та оптичні властивості кристалів CdTe:V, CdHgTe:V // Нові Технологіїнауковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління (КУЕІТУ). –2006. –т.12, №2. – С.132-137.

12.  Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.Н., Танасюк Ю.В., Андрийчук М.Д., Романюк В.Р. Физические свойства CdTe при совместном легировании V и Ge// ФТП. – 2005. –39, вып. 6. – С. 744 – 747.

13.  Андрийчук М. Д., Паранчич С. Ю., Паранчич Л. Д., Романюк В. Р., Макогоненко В. Н., Танасюк Ю. В., Мельничук Т.А. Оптические свойства тройного соединения CdxHg1–xSe:Co // ЖПС. – 2007. – т.74, №1. – С.73 - 77.

14.   Paranchich S.Yu., Paranchich L.D., Andriichuk M.D., Makogonenkо V. N. , Mel’nichuk T. A., Tanasyuk Yu. V. and Romanyuk V. R. Effect of Fe, Co, and Cr impurities on the thermoelectric properties of Cd x Hg1− x Se // Inorganic Materials. 2007. V.43, No.4.  Р.338 - 343.

15.  Paranchich S.Yu., Paranchich L.D., Makogonenko V.N., Andriichuk M.D., Romanyuk O.S., Mel'nichuk T.A. and Tanasyuk Yu.V. Optical and Transport Properties of Fe-Doped CdxHg1–xSe (x = 0.35) // Inorganic Materials. 2007. V.43, No.5. Р. 587 - 592 .

16.  Vorobets G.I., Vorobets O.I., Strebegev V.N., Tanasyuk Yu.V. Laser gettering of structural-impurity defects in the contacts of metal–intrinsic CdTe with a Schottky barrier // Applied Surface Science. – 2007. – 254. – P. 942 – 947.

17.  Дяченко Л. І., Танасюк Ю.В., Обедзинська Ю., Остапов С.Е., Мінов Є.В. Моделювання структури власних дефектів у телуриді кадмію // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти – 2009. – с. 29-34.

18.  Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L., Tanasyuk Yu.V. Computer modeling of laser irradiation absorption in multilayer UV sensitivity semiconductor detectors // Науковий вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка. – 2008. –№ 426 - с. 87-92.

 

Тези конференцій:

  1. Паранчич С.Ю., Танасюк Ю.В. Оптичні і фотоелектричні властивості CdTe:V // Тези доповідей міжнародної конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА-2001, Львів, 16–18 травня, 2001, С.109–110.
  2. Паранчич С.Ю., Танасюк Ю.В. Бар’єри Шотткі на основі структур Al-CdTe:V // Тези доповідей конференції молодих вчених та аспірантів ІЕФ’2001, Ужгород, 11-13 вересня, 2001, С. 55.
  3.  Galochkin O.V., Grytsyuk B.N., Tanasyuk Yu. V. Crystalline structure and physical properties of thin films of multicomponent compounds grown in static vacuum // Аbstracts of 6-th International workshop on expert evaluation and control of compound semiconductor materials and technologies, EXMATEC-02, Budapest, Hungary, 26–29 May, 2002, P.123.
  4.  Paranchych L.D., Paranchych S.Yu., Makogonenko V.M., Tanasyuk Yu.V. Physical properties of the structures on the basis of ITO-CdTe:V // Abstracts of 6-th International workshop on expert evaluation and control of compound semiconductor materials and technologies, EXMATEC-02, Budapest, Hungary, 26–29 May, 2002, P.148.

5.       Savchuk A.I., Paranchych S.Yu., Kurganetski M.V., Stolyarchuk I.D., Tanasyuk Yu.V. Spin and size dependent effects in semimagnetic semiconductor nanostructures // Abstracts of E-MRS Spring Meeting’02, Strasbourg, France, June 18-21, 2002, Q 23.

  1.  Savchuk A.I., Paranchych S.Yu., Vatamanyuk P.P., Fediv V.I., Andriychuk M.D., Tanasyuk Yu.V., Nikitin P.I. Magneto-optical and magnetoresistance effects in semimagnetic semiconductors containing rare earth ions // Abstracts of 26th International conference on the physics of semiconductors, ISCP’02, Edinburgh, Scotland, UK, 29 July – 2 August 2002, pp. 138-139.

7.       Paranchych S.Yu., Paranchych L.D., Tanasyuk Yu.V., Romanyuk V.R., Makogonenko V.M., Yurtcenyuk R.M. Solid Solution of Cd1-xHgxTe:V,Mn: growth and properties // Absracts of E-MRS Fall Meeting’02, Symposium G: Solid Solution of the II-VI compound-Growth, Characterization and Applications. Zakopane, Poland, October 14-18, 2002, abstract 53.

8.       Paranchych S.Yu., Tanasyuk Yu.V., Romanyuk V.R., Makogonenko V.M., Yurtsenyuk R.M. Obtaining and optoelectronic properties of Cd1-x-yMnyHgxTe/ // Abstracts of third international young scientists conference, SPO 2002, Kiev, October 24-26, 2002, p.147.

9.      Андрійчук М.Д., Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Танасюк Ю.В., Романюк В.Р., Макогоненко В.М., Мельничук Т.А. Вплив марганцю на електронні та оптичні властивості кристалів CdTe:V, CdHgTe:V // Нові Технології – науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління (КУЕІТУ). –2006. –т.12, №2. – С.132-137.

10.  Танасюк Ю.В., Паранчич С.Ю., Макогоненко В.М., Романюк О.С., Івоняк Ю.І. Явища переносу і оптичні властивості CdTe:V:Ge // Тези доповідей ІІ-ї Української наукової конференція з фізики напівпровідників, Чернівці-Віжниця, Україна, 20-24 вересня, 2004. – С.23.

11.  Танасюк Ю.В., Романюк В.Р., Макогоненко В.М., Романюк О.С., Кричун С.В Властивості поверхнево-бар’єрних структур на основі CdTe:V // Тези доповідей ІІ-ї Української наукової конференція з фізики напівпровідників, Чернівці-Віжниця, Україна, 20-24 вересня, 2004. – С.34.

12.  Паранчич Л.Д., Андрійчук М.Д., Романюк О.С., Макогоненко В.М., Танасюк Ю.В. Вплив 3d-домішок на спектри поглинання кристалів CdxHg1-xSe // Тези доповідей 5-і міжнароднох школи-конференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна 27-30 червня, 2005. – С. 17.

13.  Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Андрійчук М.Д., Романюк В.Р., Танасюк Ю.В., Синило С.В. Термостабільність кристалів CdTe:V:Ge, CdTe:Ti:Ge // Тези доповідей 5-і міжнароднох школи-конференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна 27-30 червня, 2005. – С. 18.

14.  Andriychuk M.D., Paranchych S.Yu., Paranchych L.D., Tanasyuk Yu.V., Savchuk A.Y., Makogonenko V.M., Romanyuk V.R. Growth and physical properties of cadmium telluride,co-doped with V, Ge and V, Mn impurities// Abstracts of the European Materials Conference, European Materials Research Society Spring Meeting (E-MRS IUMRS ICEM 2006 SPRING MEETING), Nice (French Riviera), France Acropolis Congress Center May 29- June2, 2006.

15.  Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Макогоненко В.М., Андрійчук М.Д., Танасюк Ю.В., Романюк В.Р., Мельничук Т.А. Одержання та дослідження Cd1-хHgхTe (х=0,9-0,95) для застосування в якості детек­тор­них та фоторефрактивних матеріалів // Тези 2-ї Міжнародної науково-технічна конференції "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології"(СЕМСТ-2), Одеса, 26-30 червня 2006. – С. 233.

16.  Paranchych L.DTanasyuk Yu.V.,  Makogonenko V.M., Romanyuk V.R., Bilinskyi-Slotylo V.R. Electrical, optical and structural properties of CdxHg1-x-yCrySe // Abstracts of the 3rd International conference on material science and condensed matter physics, Chisinau, Moldova, October 3-6, 2006. – P. 86. 

17.  Андрійчук М.Д., Паранчич С.Ю., Паранчич Л.Д., Танасюк Ю.В., Романюк В.Р., Макогоненко В.М., Мельничук Т.А. Вплив марганцю на електронні та оптичні властивості кристалів CdTe:V, CdHgTe:V // Тези  Другої науково-технічної конференції з міжнародною участю МЕТІТ-2 (Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології), Кременчук, 17-19 травня 2006. - С.27-28.

18.  Vorobets G.I., Vorobets O.I., Fedorenko A.P., Tanasyuk Yu.V. Modelling of charge transfer mechanisms in Au-CdTe structures after pulse laser irradiation // Abstracts of the 7th International young scientists conference “Optics & High Technology Material Science” (SPO 2006), Kyiv October 26 – 29, 2006. – P.90.

19.  Vorobets G.I.. Vorobets O.I. Voropaeva S. L., Tanasyuk Yu. V. Dynamic model of laser irradiation absorption in multilayer semiconductor structures of metal – semiconductor and metal-insulator-semiconductor  // E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme, Strasbourg, France, May 28 – June 1, 2007. - SYMPOSIUM P.- P1-21.

20.  Vorobets G.I.. Vorobets O.I., Strebezhev V.M., Tanasyuk Yu. V. Laser gettering of structural - impurity defects in the contacts of metal - intrinsic CdTe with a Schottky barrier  //  E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme, Strasbourg, France, May 28 – June 1, 2007. - SYMPOSIUM P. –P3-22.

21.  Остапов С.Е. Д’яченко Л.І., Танасюк Ю.В., Фочук П.М., Обедзинська Ю., Мінов Є.В. Моделювання процесів охолодження у телуриді кадмію // Матеріали XVI міжнародної конференції з автоматичного керування „Автоматика-2009”, Чернівці, 22-25 вересня 2009, C. 200-202.

22.  L. D”yachenko, Yu. Tanasyuk, P. Panchuk, S. Ostapov, E. Minov Computer simulation of the native point defects structure in CdTe // Proceedings of the Xth Interetional Conference CADSM 2009, February 24-28, 2009, Lviv-Polyana, Ukraine, P. 23-25.

 

 

Методичні розробки:

1.       Програмування мовою С++: Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Укл.: Танасюк Ю.В. – Чернівці: Рута, 2005. – 54 с.

2.       Програмування мовою С++: Лабораторний практикум / Укл.: Танасюк Ю.В. – Чернівці: Рута. – 2006. –  77 с.

3.       Комп’ютерні мережі: Конспект лекцій / Укл.: Омельянюк Н.В., Танасюк Ю.В. – Чернівці: Рута, 2007. –  140 с.

4.       Технології комп’ютерних мереж : навчальний посібник / укл. Танасюк Ю.В. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 100 с.