Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Воробець Олександр Іванович

| Версія для друку |

   Прізвище, ім’я, по батькові: Воробець Олександр Іванович 
   Посада: Доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Вчена ступінь та вчене звання: Доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж, кандидат фіз.-мат. наук
   Тематика наукових досліджень:  Математичне моделювання та алгоритмізація функціонування первинних перетворювачів інформаційних сигналів на основі напівпровідникових бар’єрних структур для систем керування.

      Деталізована інформація:

   Навчальний заклад, який закінчив:
У 1995 р. закінчив ЧДУ ім. Ю. Федьковича, фізичний факультет, кафедру мікроелектроніки і напівпровідникових приладів.
   Кандидатська дисертація:
Модифікація властивостей бар’єрних        структур метал-халькогенідний напівпровідник імпульсним лазерним опроміненням.
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса: 

   Публікації в ліцензованих журналах: 

   Тези доповідей: