Факультет комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича


Комп'ютерні системи та мережі >> Викладачі >>

Воропаєва Світлана Львівна

| Версія для друку |

   Прізвище, ім’я, по батькові: Воропаєва Світлана Львівна 
   Посада: Асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Вчена ступінь та вчене звання: 
   Тематика наукових досліджень: 

      Деталізована інформація:

   Навчальний заклад, який закінчила: 
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет, кафедру ЕОМ в 2000 році за спеціальністю „Комп’ютерні системи та мережі”. 
Зарахована на посаду асистента кафедри комп’ютерних систем і мереж факультету комп’ютерних наук з 2002 року. 
   Кандидатська дисертація: 
   Наукові інтереси: Оптимізація параметрів первинних перетворювачів інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання; застосування напівпровідникових структур на основі GaP-SnO2 та pin-діодів в якості первинних перетворювачів інформації; експериментальні дослідження характеристик первинних перетворювачів та моделювання впливу нерівноважних факторів на їх функціонування. 
   Робочий телефон: 52-64-46 
   Електронна адреса: spotspotted@gmail.com 

   Публікації в ліцензованих журналах: 
     1. Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Горлей П.М. Пристрій для автоматизації оптичних досліджень бар’єрних структур на основі напівпровідникових сполук А2В6, А3В5.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика. 2004, №6, С40-42. 
     2. Раренко І.М., Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Громко Є.Д., Косенков Є.М. Контролек керування температурними режимами вирощування напівпровід-никових плівок на базі IBM PC.// Фізика і технологія тонких плівок. Матеріали IX Міжнародної конференції: У 2 т. – Т.1/ За заг.ред.Фреїка Д.М. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. – С.58-59. 
     3. Gorley P.M.,Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L. Automation of researches of optical performances of barrier structures on the basis of binary and threefold semiconductor linkings. // Problems of Optics and High Technology Material Science: Scientific works. (Kiev, 2003, р.88.) 
     4. Vorobets G.I., Voropaeva S.L. Dobrovol’sky Yu.G. Computer simulation of the physical characteristics of silicon р-і-n optical detectors for optimization of their structure. // Problems of Optics and High Technology Material Science. SPO’2004: Scientific works. (Kiev, 2004, р.161.) 
     5. Воробець Г.І., Воропаєва С.Л., Добровольський Ю.Г Вплив конструктивно – технологічних факторів на бар’єрні властивості кремнієвих р-і-n діодів для оптичних систем обробки інформації. // Матеріали ІІ Української наукової конференції з фізики напівпровідників. Чернівці-Вижниця, 20-24 вересня 2004, Т.2, С.529.